فروشگاه دیزل

 مجموعه

 تحویل کالا

 
 


تجربه دیرینه درتامین لوازم یدکی درکنارارتباط با سازندگان دیزلهای نیروگاهی -دریایی و تامین کنندگان اصلی لوازم در دنیا سبب گشته که قطعات درخواست شده در حداقل زمان ممکن تهیه و دراختیار مشتریان قرارگیرد.

درصورت ارائه مشخصات واطلاعات کامل در خصوص قطعات موردنیازدراسرع وقت پیشنهاد مربوطه براساس نوع درخواست تهیه می شود و امکان انتخابهای متنوعی برای مشتری وجود خواهدداشت.

با ارسال حداقل اطلاعات موردنیازدر این فرم پاسخگوی درخواست شما خواهیم بود.

 

نام مولد:
مدل و تیپ دقیق مولد:
نام قطعه:
شماره فنی:
تعداد موردنیاز:
توضیحات:
 
 
 
     
 
© 2008 - Diesel Shargh Co. - Designed & Developed by Suntech Co.