نیرو گاههای متمرکز

 مولد های اضطراری

 مولد های دریایی

 تبدیل به دو گانه سوز

   مولدهای دور پایین

   مولدهای دور بالا

 مشاوره انرژی

 تحقیق وتوسعه

 
 

با استفاده از تجهیزات مناسب در گازرسانی و استفاده از کنترلرهای دیجیتالی قابل برنامه ریزی، امکان استفاده تواما از گاز،گازوییل و یا حتی سایر سوختهای سنگین برای دیزل ژنراتور ها فراهم می گردد. در این روش 80% گازوئیل با گاز جایگزین شده و 20% مابقی سوخت گازوئیل باقی خواهد ماند و دیزل دوگانه سوزتنها هنگام راه اندازی به صورت تمام دیزل بوده وپس ازرسیدن به دور نامی سوخت گازبه میزان مورد اشاره جایگزین میگردد.

از مزایای این روش، استفاده از دیزل ژنراتور های موجود در صنایع و عدم افت توان درآنها می باشد.

شرکت دیزل شرق 2 روش اصلی برای این تبدیل به دوگانه سوز با توجه به نوع دیزل ارایه می نماید :

1- دیزل ژنراتور های دور بالا با سرعتی بالاتر از 1000 دور بر دقیقه
2- دیزل ژنراتور های دور متوسط دور پائین با سرعت کمتر از 750 دور در دقیقه
     

 
© 2008 - Diesel Shargh Co. - Designed & Developed by Suntech Co.