نیرو گاههای متمرکز

   ژنراتورهای گازسوز

   مولدهای CHP

   دیزل ژنراتور نیروگاهی

   ژنراتورهای دوگانه سوز

 مولد های اضطراری

 مولد های دریایی

 تبدیل به دو گانه سوز

 مشاوره انرژی

 تحقیق وتوسعه

 
 

شرکت دیزل شرق با بهره گیری از 60 سال سابقه بنیانگذار صنعت دیزل ژنراتور درایران درزمینه نصب دیزل ژنراتورهای نیروگاهی و احداث نیروگاهی فعالیت می نماید .تاسیس نیروگاههای دیزلی متمرکز محلی با استفاده از دیزل ژنراتورهای دائم کار(دورپایین) به منظوربهره برداری بلند مدت امکان پذیر می باشد. نصب و راه اندازی دیزل ژنراتورهای نیروگاهی مستلزم رعایت بسیاری از نکات اصولی مهندسی می باشد که مهارت و تجربه متخصصین این شرکت همواره پاسخگوی این نیاز است. عملکرد مطلوب و طول عمر این مولدهامنوط به اجرای اصول تکنیکهای خاص مهندسی مکانیک درحین نصب توسط متخصصین کاملا مجرب می باشد.

از عوامل مهم تاٌسیس اینگونه نیروگاههامی توان به مواردی مانند عدم وجود برق شبکه ای مناسب و دسترسی آسان به سوخت گازوئیل ویا سایرسوختهای سنگین اشاره کرد.
     
 
© 2008 - Diesel Shargh Co. - Designed & Developed by Suntech Co.