نیرو گاههای متمرکز

   ژنراتورهای گازسوز

   مولدهای CHP

   دیزل ژنراتور نیروگاهی

   ژنراتورهای دوگانه سوز

 مولد های اضطراری

 مولد های دریایی

 تبدیل به دو گانه سوز

 مشاوره انرژی

 تحقیق وتوسعه

 
 

استفاده از گاز طبیعی به عنوان یکی از منابع ارزان و در دسترس سوخت به منظور تولید انرژی الکتریکی روند روبه رشدی دارد و بدین جهت نیازبه احداث نیروگاههای متمرکز با استفاده از موتور ژنراتورهای گازسوز دائم کار بیش از پیش محسوس است . لذا بهره برداری از مولدهای گازسوزJenbacher، با قدرت بالاو حداقل ابعاد ، بهترین راهکاررا با کمترین هزینه فراهم می نماید بطوری که احداث نیروگاه با ظرفیت بالاتر از 50MWe نیزامکان پذیراست.

مبنای طراحی مولدهای گازسوز Jenbacher بر اصول زیر استوار است:

- دائم کار بودن
- راندمان بالای الکتریکی(>43%)
- ارائه مولدها با قدرت بالا و حداقل ابعاد
- طراحی مولد بر اساس نیازهای مصرف کننده
- حداقل هزینه های بهره برداری و تعمیراتانواع موتور ژنراتورهای گازسوزGE Jenbacher :

 تیپ 2

 تیپ 3

 تیپ 4

 تیپ 6

چنانچه مولد مورد نظر شما با قدرت کمتر از 300kw یا بیشتر از 3000kw است با ما تماس بگیرید.

     
 
© 2008 - Diesel Shargh Co. - Designed & Developed by Suntech Co.